۰۵:۲۰ - دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸

اخبار و رویدادها

حجازی رئیس واحد دانشگاهی میمه عنوان کرد: همگرایی و تعامل سازنده و استفاده از ظرفیت های داخلی تنها راه عبور از مشکلات موجود شهر میمه می باشد.
حجازی رئیس واحد دانشگاهی میمه عنوان کرد: همگرایی و تعامل سازنده و استفاده از ظرفیت های داخلی تنها راه عبور از مشکلات موجود شهر میمه می باشد.

هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه به همراه امام جمعه شهر با بخشدار جدید دیدار کردند.