فرمت مقالات هفته پژوهش ۹۷

۱۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۷:۵۸ کد : ۸۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۴۰۶

عنوان (اندازه 16، BTitr)

 

نویسنده ها:(اندازه 13، Bold، BLotus)

آدرس ها:(اندازه 12، Bold، BLotus)

 Email: (Times New Roman, 12, Italic)

 

  • چکیده:  (اندازه 13، BTitr)

متن چکیده حداکثر 150کلمه (اندازه 13، بدون فاصله، BLotus)

  • کلید واژه: (اندازه 12، BTitr)

حداکثر چهار یا پنج واژه کلیدی مرتبط با مقاله را به ‌ترتیب الفبا، به طوری که‌ با‌ کاما از هم‌ جدا شده‌ باشند، ذکر کنید.

 

  • مقدمه ، بحث و نتایج ، نتیجه گیری و مراجع : (اندازه 14، BTitr)

این قسمت شبیه یک مقاله کامل در رشته مربوطه و حداکثر در 7 صفحه ارائه گردد  (اندازه 14، بدون فاصله، BLotus)

کلمات انگلیسی داخل متن با قلم Times New Roman اندازه 12 ذکر گردد.

در صفحه‌بندی مقاله برای تمام صفحه‌ها، حاشیه متن از بالا و پایین 25 میلی‌متر انتخاب شده است. درحالی‌که، حاشیه متن از راست و چپ 20 میلی‌متر انتخاب شود و متن اصلی مقاله در یک ستون تنظیم گردد.

از شماره گذاری صفحات و به کار بردن سر صفحه و پا صفحه خودداری شود.

نمودارها، شکلها یا جداول را در انتهای مقاله با ذکر نام آن در زیر شکل با قلم BLotus اندازه 10 قرار دهید.

شماره مراجع هم در متن و هم در بخش مراجع در میان کروشه قرار داده می‌شود. مراجع به شکل استاندارد ذکر مراجع نوشته شود.

 

کل مقاله حداکثر 8 صفحه باشد.


( ۲ )

نظر شما :